Användarvillkor TTMARKNAD

Gäller från 2016-02-20.

1. Introduktion

Sälj/Köp, TTMarknad ingår i Trädgårdsteknik AB. TTMarknad arbetar som förmedlare för kunders producerande varor som frukt/grönt/potatis/krukväxter.


2. Registrering


För att använda sig av denna sälj/köp eller auktionstjänst måste ni vara registrerade med eget ID-nr. Registrering av ett inloggningskonto sker enklast genom att trycka på registrering. Ni som redan är registrerad användare på tradgardsteknik.se kan samma ID nr användas efter godkännande av TTmarknads villkor.

För att registrera och skapa ett ID-nummer krävs person- och kontaktuppgifter till en fysisk person med behörighet att företräda företaget i köp eller sälj på TTmarknad. För att registrera dig hos oss måste du vara minst 18 år. Registrerat konto är personligt och får inte överlåtas eller lånas ut till annan person. Det är upp till varje användare att på lämpligt sätt skydda sina inloggningsuppgifter, användaren ansvarar för de bud och handlingar som sker under inloggning.


3. Meddelanden via mail


Meddelande, exempelvis vid beställa eller vid kontakt från potentiell köpare, skickas vanligtvis via den e-postadress som angivits vid registreringen. Det är mottagarens ansvar att säkerställa att meddelande inte försvinner.


4. Avtalstid


Dessa Användarvillkor gäller från registrering och tills vidare. TTMarknad som ingår i bolagsgruppen Trädgårdsteknik AB äger rätt att utan motivering neka registrering och avsluta redan registrerade konton. Användare kan avsluta sitt konto genom att kontakta TTMarknad.


5. Ändringar


TTMarknad äger rätt att ändra dessa villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkor på Webbplatsen.


6. Tvist


Eventuella tvister som uppstår i samband med detta användarvillkor eller genom ett köpvillkor skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige