Köpvillkor TTMARKNAD

Gäller från 2016-01-06.


1. Säljare


Säljare är det företag som anlitar TTMarknad för försäljningsuppdrag av egendom. Då säljaren är egenproducent så har producenten egen skyldighet att beskriva sina produkter och ansvarar för att upprätthålla den kvalitetsprofil som eventuellt redovisas. Köparen är medveten om produktionens tillgänglighet och varaktighet samt har tagit del av säljarens beskrivning. Objektet/Partiet finns under en begränsad tid, tills dess att försäljningen är avslutad. Vilket medför att det inte finns en bestående motpart.

TTMarknad är del i att förmedla information mellan köpare och säljare under och efter beställningen2. Fakturering, betalning och eventuellt tillkommande avgifter

Betalning av objekt ska ske omgående efter beställningen. Fakturan skickas ut senast 24 timmar efter beställningen och förfaller direkt till betalning om ej särskilda betalnings kriterier har erbjudits. Om betalning inte finns på säljarens konto senast en arbetsdag efter angiven förfallodag äger säljaren rätt att utöver fullgörande av köpet kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt påminnelse och inkasseringsavgifter.

Ej betalda fakturor skickas omgående för inkasso.


3. Avhämtning/transport


Produkter eller varor måste vara betalt före utlämning om ej annat avtalats i betalningsvillkor. Faktura och kvitto på erlagd betalning skall kunna uppvisas. Hämtning av köpt produkt skall ske enligt anvisning i produktbeskrivningen. Köparen ansvarar själv för transport av köpta produkter. I de flesta fall kan säljaren, mot ersättning, åta sig att ordna transport eller lagring. Sådana tjänster måste avtalas innan produkterna avhämtas vid hämtningstillfälle och varorna måste vara betalda (undantag vid special tecknade kreditavtal). Utebliven avhämtning innebär inte att köparen undgår betalningsansvaret för varorna.

För produkterna som inte avhämtats inom föreskriven tid äger säljaren rätt att efter eget gottfinnande avyttra, omförsälja alternativt kassera föremål på köparens bekostnad. Köparen ansvarar för samtliga kostnader för sådan hantering.


4. Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar det nya skyddsförordningen i alla EU-medlemsstater. Den uppdaterade sekretesspolicyn träder automatiskt i kraft för alla Trädgårdsteknik AB-kunder från den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av Trädgårdsteknik AB-tjänster från det datumet kommer att bli föremål för det.

Vi behandlar ditt namn, e-postadress, leveransadress, fakturatadress och telefonnummer för att bearbeta ditt köp och för att uppfylla våra åtaganden till dig som kund. Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för oss att uppfylla åtagandet i fråga om ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss kan vi inte hantera ditt köp. Dina uppgifter behandlas vanligtvis bara av oss. Vi kan dock dela din information med våra partners enligt nedan.

  • Våra administrativa personal kan få tillgång till vår personliga information vi hanterar om dig, men endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot oss.
  • Betalningsleverantörer (klarna & dibs).
  • För att kunna leverera din order till dig, delar vi dina kontaktuppgifter med logistikföretag för leveransändamål.

De personuppgifter vi behandlar för att administrera ditt köp eller att uppfylla våra skyldigheter som leverantör sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att hantera ditt köp eller uppfylla våra åtaganden. I bokföringsskäl sparar vi information om ditt order- och serviceavtal i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Vänligen klicka här för att veta mer om vår GDPR policy

5. Ansvar för fel

Alla varor säljs i befintligt skick och köparens undersökningsplikt gäller. Det ankommer köparen att innan budgivning kontrollera varubeskrivningen samt noggrant undersöka och bedöma produkternas skick och beskaffenhet.